Status: Completed

Server time: 14.11.2019 12:56

Tender card #ID505
Rekonštrukcia telocvične SPŠ Oskara Winklera Lučenec

Information

ID of tender
4228
Name of content of tender
Rekonštrukcia telocvične SPŠ Oskara Winklera Lučenec
Tender ref. no.
ID505
Public tender journal ref. no.
16833 - WYP Vestník č. 138/2019 - 12.07.2019
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
275 501,15 EUR
Main CPV
45212222-8 - Gymnasium construction work
Further CPV
45310000-3 - Electrical installation work
45111300-1 - Dismantling works
45255400-3 - Fabrication work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

A.Rekonštrukcia stavebnej časti:
Dodatočná hydroizolácia obvodového muriva I. N.P.
Dodatočná hydroizolácia vnútorného nosného muriva a deliacich priečok I. N.P.
Oprava podlahy hlavného priestoru telocvične
Zateplenie časti obvodového muriva
Výmena časti vonkajších výplní otvorov

B. Rekonštrukcia vykurovania a VZT :
výmena vykurovacích telies
hydraulické vyregulovanie
nové napojenie telocvične na kotolňu
nová VZT

C. Rekonštrukcia zdravotechnických zariadení :
vnútorný vodovod
vnútorná kanalizácia splašková
TUV

D. Rekonštrukcia elektroinštalácie:
Silnoprúdová svetelná, zásuvková a motorická inštalácia
Vonkajšia a vnútorná ochrana pred atmosférickými vplyvmi

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.08.2019 09:00:00
Planned opening of bids
07.08.2019 13:30:00

Public Promoter

Subject's name
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
Address
Boženy Nemcovej 1
Lučenec
984 15, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Jaroslav Šuster
jaroslav.suster@bbsk.sk
+421 484325648

Documents