Status: Completed

Server time: 16.11.2019 03:30

Tender card #MK/A/2019/16848
Zabezpečenie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci školského programu “Školské ovocie a zelenina“ pre deti v 37 materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

Information

ID of tender
4256
Name of content of tender
Zabezpečenie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci školského programu “Školské ovocie a zelenina“ pre deti v 37 materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Tender ref. no.
MK/A/2019/16848
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
9 776,67 EUR
Main CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v v rámci školského programu “Školské ovocie a zelenina“ Zoznam druhov ovocia, zeleniny a výrobkov z nich na ktorých dodávanie alebo distribúciu pre deti možno poskytnúť pomoc predstavuje vybrané druhy OZ, na ktoré sa vzťahuje finančná pomoc a sú v súlade s prílohou č. 2 nariadenia vlády SR č. 189/2017 Z. z.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.07.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Košice
Address
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419881

Documents