Status: Cancelled

Server time: 17.10.2019 07:50

Tender card #EPÚ/A/2019/631/2133
Dodanie úžitkového motorového vozidla na rozvoz stravy typu Dodávka

Information

ID of tender
4287
Name of content of tender
Dodanie úžitkového motorového vozidla na rozvoz stravy typu Dodávka
Tender ref. no.
EPÚ/A/2019/631/2133
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
34144700-5 - Utility vehicles
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie nového úžitkového motorového vozidla na rozvoz stravy typu Dodávka podľa špecifikácie uvedenej v podrobnom opise predmetu zákazky v prílohe č. 1 Výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.07.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Address
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Slovak republic
Process supervisor
Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Documents