Status: Cancelled

Server time: 06.12.2019 19:10

Tender card #PVO/2019/Ž
Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb

Information

ID of tender
4339
Name of content of tender
Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb
Tender ref. no.
PVO/2019/Ž
Public tender journal ref. no.
17452-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
316 663,34 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45215200-9 - Construction work for social services buildings
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba, ktorej hlavným zámerom je využitie jestvujúceho objektu + prístavby na objekt ubytovacieho zariadenia sociálnych služieb poskytujúcim rodinné ubytovanie, v ktorom sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
12.08.2019 10:00:00
Planned opening of bids
12.08.2019 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
ŽIVOT n.o.
Address
Spišské Hanušovce 176
Spišské Hanušovce
059 04, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Monika Ivanová
abizsro@gmail.com
+421 907353952
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11450

Documents