Status: Completed

Server time: 06.12.2019 18:50

Tender card #ID 595/2019
Rekonštrukcia plynovej kotolne v budove Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium

Information

ID of tender
4603
Name of content of tender
Rekonštrukcia plynovej kotolne v budove Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium
Tender ref. no.
ID 595/2019
Public tender journal ref. no.
22724 - WNP z dňa 12.08.2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
81 724,56 EUR
Main CPV
45214220-8 - Secondary school construction work
Further CPV
45331110-0 - Boiler installation work
45333100-1 - Gas regulation equipment installation work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania bude výmena plynových kondenzačných kotlov za PKK - dodávka a montáž dvoch plynových kondenzačných kotlov s minimálnym výkonom 186 kW, výmena komína, vrátane úradnej skúšky tlakových nádob a dokladovej časti kotolne. V rámci rekonštrukcie strojovne kotolne budú vymenené elektronické čerpadlá, uzatváracie armatúry, zmiešavacie armatúry, zrealizuje sa úprava potrubí v kotolni a strojovni, doplnenie chemickej úpravovne vody, termostatické vyregulovanie celého objektu (výmena termostatických ventilov, hlavíc, regulačných šróbení na všetkých radiátoroch), vymení sa riadiaci systém ku kotlovým jednotkám s úpravou elektroinštalácie, doplnia sa tepelné izolácie na upravenom potrubí, upraví sa plynové potrubie pre výmenu kotlov v kotolni.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.08.2019 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krsko Gimnázium
Address
P. Hostinského 3
Rimavská Sobota
979 01, Slovak republic
Process supervisor
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 484325133

Documents