Status: Completed

Server time: 06.12.2019 19:52

Tender card #MK/A/2019/18201
Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - MK Štúrova

Information

ID of tender
4605
Name of content of tender
Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - MK Štúrova
Tender ref. no.
MK/A/2019/18201
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
172 662,22 EUR
Main CPV
45233142-6 - Road-repair works
Further CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Stavebné práce na stavebných úpravách pozemnej komunikácie, t.j. všetky prípravné a stavebno-technické práce potrebné na vykonanie stavebných úprav pozemnej komunikácie - výmena krytu a podkladových vrstiev vozovky, spätná úprava dotknutých plôch, súvisiace stavebné práce vrátane dodávok stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia, dočasné dopravné značenie, a. i. súvisiace s vykonaním predmetu zákazky a jeho odovzdaním verejnému obstarávateľovi v zmysle výzvy a jej príloh.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.08.2019 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Košice
Address
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Eva Fabová
eva.fabova@kosice.sk
+421 556419818

Documents