Status: Completed

Server time: 06.12.2019 19:57

Tender card #2162/2019-2
Servis a oprava technologických vozidiel do 3,5 t

Information

ID of tender
4609
Name of content of tender
Servis a oprava technologických vozidiel do 3,5 t
Tender ref. no.
2162/2019-2
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
35 000,00 EUR
Main CPV
50116000-1 - Maintenance and repair services related to specific parts of vehicles
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zadávanej zákazky je zabezpečenie služieb – Oprava a servis technologických vozidiel do 3,5 t. Objednávateľ požaduje pravidelný servis osobných motorových vozidiel a dodávkových úžitkových vozidiel do celkovej hmotnosti 3,5 t, podľa počtu najazdených km, resp. časového hľadiska predpísaných prehliadok vozidiel a zároveň požaduje zabezpečenie vynútených opráv vyplývajúcich z bežnej prevádzky motorových vozidiel, t.j aj opravy vyplývajúce z poistných udalostí, alebo po škodových udalostiach.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.08.2019 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Address
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovak republic
Process supervisor
Alena Tóthová
alena.tothova@dpmk.sk
+421 556407346

Documents