Status: Completed

Server time: 29.02.2020 10:27

Tender card #S/03667/OVO/2017
HODNOTENIE A PREHODNOTENIE ZABEZPEČENIE SYSTÉMU KVALITY

Information

ID of tender
48
Name of content of tender
HODNOTENIE A PREHODNOTENIE ZABEZPEČENIE SYSTÉMU KVALITY
Tender ref. no.
S/03667/OVO/2017
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
2 970,00 EUR
Main CPV
72225000-8 - System quality assurance assessment and review services
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Zabezpečenie kontinuálneho procesu certifikácie podľa normy ISO 14001:2015

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

Schedule

Ponuka
28.03.2017 14:30:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
Martina Steranková Šoltýsová
msterankova@vusch.sk
+421 557891667

Documents