Status: Cancelled

Server time: 18.02.2020 11:36

Tender card #064/2019/§117
Nákup a dodávka šporákov pre potreby BPMK, s.r.o.

Information

ID of tender
5160
Name of content of tender
Nákup a dodávka šporákov pre potreby BPMK, s.r.o.
Tender ref. no.
064/2019/§117
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
5 000,00 EUR
Main CPV
39700000-9 - Domestic appliances
Further CPV
39710000-2 - Electrical domestic appliances
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Nákup a dodávka elektrických a kombinovaných šporákov pre potreby BPMK, s.r.o.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka za účelom dodania predmetu zákazky.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Address
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovak republic
Process supervisor
Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871310

Documents