Status: Completed

Server time: 04.07.2020 16:16

Tender card #UVO/38238/2019
Akumulačná nádrž a čerpacia stanica pre ihrisko č.1

Information

ID of tender
5740
Name of content of tender
Akumulačná nádrž a čerpacia stanica pre ihrisko č.1
Tender ref. no.
UVO/38238/2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
42 848,54 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii „Akumulačná nádrž a čerpacia stanica pre ihrisko č.1”, spracovanej Ing. Tomášom Vlčekom v 07/2019. Projektová dokumentácia rieši osadenie akumulačnej nádrže a rozšírenie jestvujúcej čerpacej technológie závlah futbalových ihrísk v športovom areáli Slávia. Akumulačná nádrž bude slúžiť na chladenie futbalového ihriska s umelou trávou.
Cieľom je zaistenie zdroja vody pre chladenie novo budovanej hracej plochy s umelou trávou.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Stavebné objekty:
SO.01 Podzemná akumulačná železobetónová nádrž
TO.01 Technológia čerpania vody do závlahového systému umiestnená v nadzemnom prístrešku
TO.02 Hlavné prívodné potrubie k ihrisku

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
13.12.2019 10:00:00
Planned opening of bids
13.12.2019 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trnava
Address
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
František Drgoň
frantisek.drgon@trnava.sk
+421 333236351
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Documents