Status: Completed

Server time: 04.07.2020 17:07

Tender card #NL 20/2019
Električková trať Americké námestie

Information

ID of tender
5747
Name of content of tender
Električková trať Americké námestie
Tender ref. no.
NL 20/2019
EU journal ref. no.
2019/S 233-572588
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 850 000,00 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45100000-8 - Site preparation work
45112000-5 - Excavating and earthmoving work
45234126-5 - Tramline construction works
45310000-3 - Electrical installation work
71320000-7 - Engineering design services
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je oprava (rekonštrukcia) dvojkoľajnej električkovej trate na Americkom námestí a Radlinského ul. v úseku od Špitálskej ul. po Blumentál. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.12.2019 09:00:00
Planned opening of bids
30.12.2019 10:00:00

Promoter

Subject's name
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Address
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovak republic
Process supervisor
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Documents