Status: Cancelled

Server time: 04.07.2020 17:54

Tender card #4484/2019
„Manažérsky informačný systém (MIS)“

Information

ID of tender
5769
Name of content of tender
„Manažérsky informačný systém (MIS)“
Tender ref. no.
4484/2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
69 900,00 EUR
Main CPV
72212781-7 - System management software development services
Further CPV
48000000-8 - Software package and information systems
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Spoločnosť DPMK, a.s. potrebuje zastrešiť Manažérsky informačný systém (MIS), t.j. nástroj určený pre analýzy a reporting, plánovanie a modelovanie. Hľadané riešenie bude zaisťovať manažérsku informačnú podporu pre zostavenie finančného plánu, vyhodnocovanie skutočnosti a reportingu (vrátane manažérskych Dashboardov) v oblastiach Dopravy, Opráv a údržby a Ekonomiky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Typ zmluvy - Zmluva o dielo

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.12.2019 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Address
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovak republic
Process supervisor
Alena Tóthová
alena.tothova@dpmk.sk
+421 556407346

Documents