Status: Ongoing

Server time: 23.09.2021 01:34

Tender card #016/PZ/OVO/02/20/FE
Oprava a údržba rádioterapeutických prístrojov Varian

Information

ID of tender
6478
Name of content of tender
Oprava a údržba rádioterapeutických prístrojov Varian
Tender ref. no.
016/PZ/OVO/02/20/FE
Public tender journal ref. no.
9222 - WYS
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
50421000-2 - Repair and maintenance services of medical equipment
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie služby oprava a údržba rádioterapeutických prístrojov Varian s odbornou starostlivosťou prostredníctvom riadne kvalifikovaných servisných technikov. Verejný obstarávateľ požaduje pravidelnú údržbu a ďalšie úkony pre zabezpečenie bezpečného chodu zariadení zdravotníckej techniky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
27.02.2020 10:00:00
Planned opening of bids
28.02.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Martin
Address
Kollárova 2
Martin
03659, Slovak republic
Process supervisor
Boris Fedor
boris.fedor@unm.sk
+421 434203312

Documents