Status: Ongoing

Server time: 05.12.2020 01:13

Tender card #NR-22-20-PŘ-Ko
Renovace kolejových konstrukcí 2020-2022

Information

ID of tender
6501
Name of content of tender
Renovace kolejových konstrukcí 2020-2022
Tender ref. no.
NR-22-20-PŘ-Ko
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
Framework Agreement
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Content of tender

Renovace kolejových konstrukcí 2020-2022

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je provádění renovací kolejových konstrukcí na tramvajových tratích provozovaných zadavatelem a dále v areálech vozoven podle jednotlivých dílčích objednávek zadavatele.
V rámci tohoto poptávkového řízení budou uzavřeny rámcové smlouvy o dílo se všemi dodavateli, kteří splní podmínky tohoto poptávkového řízení. Dodavatelé, s nimiž bude uzavřena rámcová smlouva o dílo, budou oslovování dílčími cenovými poptávkami, a na základě jejichž vyhodnocení budou vystavovány objednávky k dílčímu plnění. V těchto dílčích cenových poptávkách bude specifikován termín a místo plnění a rovněž konkrétní rozsah plnění.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Rámcové smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
26.02.2020 10:00:00
Bid validity period
27.05.2020

Public Promoter

Subject's name
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Address
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.