Status: Completed

Server time: 08.07.2020 06:29

Tender card #1358/2017
Projekt zateplenia ZŠ Gorazdova, Púchov

Information

ID of tender
69
Name of content of tender
Projekt zateplenia ZŠ Gorazdova, Púchov
Tender ref. no.
1358/2017
Public tender journal ref. no.
4908 - MSP
EU journal ref. no.
2017/S 071-133902
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
586 130,18 EUR
Main CPV
45321000-3 - Thermal insulation work
Further CPV
45211350-7 - Multi-functional buildings construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Znižovanie energetickej náročnosti budovy základnej školy pozostáva predovšetkým z výmeny vonkajších otvorových konštrukcií, zmeny kvality tepelnej ochrany obalových konštrukcií zateplením a obnovy ostatných stavebných konštrukcií, vrátane ich povrchov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Do konečnej ceny zákazky, teda ceny, ktorá bude zmluvnou cenou, sú započítané všetky doteraz vynaložené výdavky a v budúcnosti vynaložené výdavky úspešného uchádzača, súvisiace s plnením predmetu tejto zákazky podľa realizačnej projektovej dokumentácie.

Schedule

Ponuka
09.05.2017 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Púchov
Address
Štefánikova 21
Púchov
020 18, Slovak republic
Process supervisor
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Documents