Status: Ongoing

Server time: 14.08.2020 12:39

Tender card #ZSNH-SV_VK_2
„Poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelná mestská autobusová doprava pre potreby cestujúcej verejnosti v meste Snina“

Messages