Status: Ongoing

Server time: 07.08.2020 20:51

Tender card #MAGS OVO 47783/2020
Posúdenie stavu komunikácií v správe Hlavného mesta SR Bratislava neinvazívnym spôsobom za účelom navrhnutia najefektívnejšieho návrhu spôsobu opráv komunikácií

Information

ID of tender
7865
Name of content of tender
Posúdenie stavu komunikácií v správe Hlavného mesta SR Bratislava neinvazívnym spôsobom za účelom navrhnutia najefektívnejšieho návrhu spôsobu opráv komunikácií
Tender ref. no.
MAGS OVO 47783/2020
Public tender journal ref. no.
23013 - WNS
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Main CPV
71351710-3 - Geophysical prospecting services
Further CPV
71631480-8 - Road-inspection services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je posúdenie stavu komunikácií v správe Hlavného mesta SR Bratislava neinvazívnym spôsobom pomocou laser scanu a geofyzikálneho merania na komunikáciách o predpokladanej celkovej ploche 40 000m2.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.07.2020 10:00:00
Planned opening of bids
03.07.2020 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mária Nemethová
maria.nemethova@bratislava.sk
+421 000000000

Documents