Status: Ongoing

Server time: 05.07.2020 14:29

Tender card #ID 7903
Upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby

Information

ID of tender
7903
Name of content of tender
Upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby
Tender ref. no.
ID 7903
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
90910000-9 - Cleaning services
Further CPV
90911300-9 - Window-cleaning services
90919200-4 - Office cleaning services
90921000-9 - Disinfecting and exterminating services
90911200-8 - Building-cleaning services
Tender split into parts
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Verejný obstarávateľ vzhľadom na výmery, početnosť, periodicitu a jedinečnú špecifikáciu a požiadavky na plnenie predmetu zákazky, uskutočňuje prieskum trhu (ďalej len „PT“) za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky na základe údajov a informácií o poskytnutých upratovacích službách v zmysle opisu predmetu zákazky (Príloha č. 1 a Príloha č. 2 Výzvy) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len „PHZ“) na obdobie 24 mesiacov spôsobom podľa § 6 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Prieskum trhu realizovaný len za účelom určenia PHZ.

Schedule

Lehota na predkladanie
09.07.2020 15:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Address
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Jana Lesayová
jana.lesayova@unlp.sk
+421 556153010
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/1295/zakazky

Documents