Status: Ongoing

Server time: 15.08.2020 09:46

Tender card #JOZ_10/2020
Výrub a orez drevín horolezeckou technikou

Information

ID of tender
8264
Name of content of tender
Výrub a orez drevín horolezeckou technikou
Tender ref. no.
JOZ_10/2020
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
20 000,00 EUR
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77211400-6 - Tree-cutting services
77211500-7 - Tree-maintenance services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je výrub a orez stromov horolezeckou technikou vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť uchádzača s uložením konárov na bezpečnom mieste bez odvozu na skládku. Jedná sa o odstraňovanie suchých, chorých a poškodených konárov na stromoch a stromov v areáli ZOO Košice, prerezávanie a ošetrenie ovocných drevín. Bližšie podmienky sú uvedené vo výzve.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
12.08.2020 10:00:00
Planned opening of bids
12.08.2020 10:10:00

Public Promoter

Subject's name
ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE
Address
Ulica k Zoologickej záhrade 1
Košice - Kavečany
040 06, Slovak republic
Process supervisor
Kristína Tóthová
tothova@zookosice.sk
+421 557968014

Documents