Status: Cancelled

Server time: 27.09.2020 09:42

Tender card #ID 1328
Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vzduchotechniky auly a šatní Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

Messages