Status: Cancelled

Server time: 19.10.2020 17:47

Tender card #2020/1340/TS-MUZB
Zateplení fasády bytového domu Bezručova 407/3, Zábřeh – severozápadní průčelí s hlavními vstupy a severovýchodní štítová stěna

Information

ID of tender
8560
Name of content of tender
Zateplení fasády bytového domu Bezručova 407/3, Zábřeh – severozápadní průčelí s hlavními vstupy a severovýchodní štítová stěna
Tender ref. no.
2020/1340/TS-MUZB
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Content of tender

Rozsah prací je specifikován těmito zadávacími podmínkami, technickou zprávou pro výběr zhotovitele s neoceněným výkazem výměr vypracovanou autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby Ing. Petrem Pohlem, v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 1202261, v souladu s ostatními údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech a technických normách a závazným návrhem smlouvy o dílo.

Brief description of tender or procurement

Severozápadní průčelí s hlavními vstupy - zhotovení vnějšího tepelně-izolačního kompozitního systému (ETICS) s izolantem z expandovaného polystyrénu s příměsí grafitu tl. 160 mm a tl. 20 a 30 mm v ostění oken (dle možností u rámů oken). Povrch ETICS bude opatřen silikonovou probarvenou omítkou 1,5 mm. Na krajích objektu, kde je již stávající izolant, bude oškrabána omítka, opatřena plocha vhodnou penetrací a izolantem tl. 60 mm. Součástí díla je dále výměna parapetů, střešních žlabů a svodů za TnZn, úpravy, oprava a nátěr římsy, zábradlí na balkonech, balkonových podhledů a boků, demontáž a montáž hromosvodu a související stavební a montážní práce. Vnější sokl bude opraven a opatřen fasádním nátěrem.
Severovýchodní štítová stěna - zhotovení dodatečného zateplení, tj. vnějšího tepelně-izolačního kompozitního systému (ETICS) s izolantem z expandovaného polystyrénu s příměsí grafitu tl. 120 mm. Povrch ETICS bude opatřen silikonovou probarvenou omítkou 1,5 mm. Stávající omítka bude oškrabána, podklad bude očištěn a napenetrován pomocí vhodné penetrace. Součástí díla je dále výměna střešních žlabů a svodů za TnZn, oprava a nátěr - římsy a související stavební a montážní práce. Vnější sokl bude opraven a opatřen fasádním nátěrem.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
11.09.2020 10:00:00
Planned opening of bids
14.09.2020 14:00:00
Bid validity period
11.09.2020

Public Promoter

Subject's name
Město Zábřeh
Address
Masarykovo náměstí 510/6
Zábřeh
789 01, Czech Republic
Process supervisor
Jitka Killarová
jitka.killarova@muzabreh.cz
+420 732349217

Documents