Status: Ongoing

Server time: 20.10.2020 21:49

Tender card #KPH/1/20
3-osá CNC portálová frézka

Information

ID of tender
8679
Name of content of tender
3-osá CNC portálová frézka
Tender ref. no.
KPH/1/20
Public tender journal ref. no.
31861 - MST
EU journal ref. no.
2020/S 168-406704
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
308 133,33 EUR
Main CPV
42620000-8 - Lathes, boring and milling machine tools
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Jedná sa o jeden vecne, funkčne a logicky nedeliteľný celok.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie 3-osej CNC portálovej frézky podľa špecifikácie a požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch - 1 technológia (súbor) vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia obsluhy.
Podrobne v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.10.2020 09:00:00
Planned opening of bids
08.10.2020 09:00:00

Promoter

Subject's name
Kipech Production Hotel, s.r.o.
Address
Priemyselná 534
Kapušany
08212, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Beáta Topoľská
vo@zaadvisory.sk
+421 903373414
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18095

Documents