Status: Zakończona

Czas serwera: 23.01.2021 02:00

Karta zamówienia #MAGS OVO 43537/2021
Zabezpečenie stravovacieho a pitného režimu v karanténnom zariadení pre ľudí bez domova Hradská

Informacje

ID zamówienia
10389
Nazwa zamówienia
Zabezpečenie stravovacieho a pitného režimu v karanténnom zariadení pre ľudí bez domova Hradská
Numer zamówienia
MAGS OVO 43537/2021
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
20 085,00 EUR
Główny CPV
55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacieho režimu a pitného režimu pre klientov karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova na Hradskej ulici v Bratislave. Strava pre 1 klienta obsahuje 3 jedlá denne: raňajky, obed, večera. Jedlo by malo byť doručené tak, aby ho bolo možné klientom vydať ku stanoveným časom konzumácie v časoch:
o Raňajky – 8:00
o Obed – 12:00
o Večera – 18:00

Každé jedlo zabalené v jednorazových obaloch oddelene pre každého klienta vrátanie dodania jednorazových príborov spolu s každým jedlom. Nahlasovanie počtu požadovaných obedov zo strany objednávateľa vždy 1 deň dopredu. Strava obsahuje aj pitný režim pre každého klienta 1,5 litra vody denne.
V prípade hromadného dovozu všetkých troch jedál naraz zabezpečí dodávateľ chladničku na skladovanie jedla, prípadne dodatočnú mikrovlnnú rúru na ohrievanie pri vyšších počtoch odberov (15 stravovacích režimov).

Objednávateľ má možnosť objednať aj neúplný stravovací režim (samostatne raňajky, obed alebo večera). V súčasnosti sa požaduje zabezpečiť 42 stravovacích režimov. Množstvo odoberaných denných stravovacích režimov nie je garantovaný, avšak je možné že po navezení ďalších kontajnerov alebo iných možnostiach zväčšovania kapacity karanténneho zariadenia sa v prípade prudkého nárastu pozitívnych klientov bude počet stravovacích režimov narastať.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
15.01.2021 15:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adres
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Zuzana Štanclová
+421 259356511

Dokumenty