Status: Trwająca

Czas serwera: 18.09.2021 18:29

Karta zamówienia #BBRSC/002/2021
"Dodanie nových podvozkov kategórie N3G v prevedení 4 x 4.2 v celkovom počte 18 ks s príslušnými nadstavbami"

Informacje

ID zamówienia
10957
Nazwa zamówienia
"Dodanie nových podvozkov kategórie N3G v prevedení 4 x 4.2 v celkovom počte 18 ks s príslušnými nadstavbami"
Numer zamówienia
BBRSC/002/2021
Rodzaj procedury
Prípravné trhové konzultácie
Tryb zamówienia publicznego
Prípravné trhové konzultácie
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Główny CPV
34143000-1 - Pojazdy do utrzymania dróg w okresie zimy
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom pripravovaného plánovaného verejného obstarávania bude dodanie nových podvozkov sériovo vyrábaných nákladných vozidiel kategórie N3G v prevedení 4 x 4.2 s príslušnými nadstavbami a každé vozidlo bude vybavené snehovou radlicou krídlového typu. Predmet zákazky bude slúžiť najmä pre účely výkonu zimnej údržby ciest ako viacúčelový sypač na posyp prostredníctvom inertného posypového materiálu, chemickej posypovej soli a roztokom soľanky. V letnom období budú vozidlá využívané na prevoz bitúmenovej obaľovanej zmesi za tepla. Minimálne požadované technické parametre podvozkov a príslušných nadstavieb stanovené verejným obstarávateľom sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 Oznámenia – Predbežný opis predmetu zákazky.

Terminy

Lehota na prejavenie záujmu o účasť na prípravných trhových konzultáciách
05.03.2021 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adres
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Katarína Jombíková
katarina.jombikova@bbrsc.sk
+421 918543284
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty