Status: Trwająca

Czas serwera: 03.12.2021 22:41

Karta zamówienia #MUUB/26718/2021/OKT
Obnova serverové infrastruktury města Uherský Brod

Informacje

ID zamówienia
12846
Nazwa zamówienia
Obnova serverové infrastruktury města Uherský Brod
Numer zamówienia
MUUB/26718/2021/OKT
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Zjednodušené podlimitní řízení
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 920 000,00 Kč
Główny CPV
48820000-2 - Serwery
Uzupełniające CPV
72318000-7 - Usługi przesyłu danych
50312000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Przedmiot zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je dodávka technického vybavení serverovny, včetně montáže a zprovoznění dodávaného vybavení.

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je dodávka technického vybavení serverovny, včetně montáže a zprovoznění dodávaného vybavení. Dále je předmětem migrace dat do nově vytvořeného prostředí, rekonfigurace současného stavu, nastavení záložní lokality a zálohování a poskytnutí všech nezbytných licencí a dalších oprávnění nezbytných k realizaci předmětu veřejné zakázky.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
15.07.2021 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Uherský Brod
Adres
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Inne kontakty
Zadavatel je v zadávacím řízení zastoupen Příkazníkem:
MCI SERVIS s.r.o., Mgr. Marta Černá, mciservis@mciservis.eu, 573 034 265
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.