Status: Trwająca

Czas serwera: 20.09.2021 11:16

Karta zamówienia #R 1-9/75/2021
Ultrazvukové prístroje

Informacje

ID zamówienia
12946
Nazwa zamówienia
Ultrazvukové prístroje
Numer zamówienia
R 1-9/75/2021
Numer ogłoszenia BZP
30172 - MST
Numer ogłoszenia EU
2021/S 119-312888
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
240 356,00 EUR
Główny CPV
33100000-1 - Urządzenia medyczne
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

časť 1: Očný ultrazvukový prístroj
Ultrazvukový prístroj pre oftalmologické vyšetrenia za účelom presnejšej diagnostiky ochorení sietnice, nádorových ochorení, ako aj kalkulácie predoperačnej biometrie pri skalených optických médiách oka
časť 2: Ultrazvukový prístroj pre neonatologické oddelenie, vrátane JIS
Ultrazvukový prístroj pre povinné skríningové vyšetrenie usg obličiek u každého novorodenca a usg vyšetrenie u rizikových novorodencov.
časť 3: Ultrazvukový prístroj na transplantačné centrum Kramáre
Digitálny ultrazvukový prístroj strednej triedy pre komplexné potreby vyšetrenia nefrologickej ambulancie
Súčasťou predmetu zákazky je
- dodávka zariadení na určené miesto,
- inštalácia,
- funkčná skúška,
- protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,
- odovzdanie sprievodnej dokumentácie,
- zaškolenie obsluhy,
- poskytnutie záručného servisu po dobu minimálne 24 mesiacov,

Verejný obstarávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj
v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. Prístrojová technika musí byť nová, nerepasovaná, nepoužitá s minimálnymi technicko-medicínskymi a funkčnými parametrami uvedenými verejným obstarávateľom .v týchto súťažných podkladoch

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
26.07.2021 09:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
26.07.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adres
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Juraj Breza
juraj.breza@unb.sk
+421 248234822

Dokumenty

Očný ultrazvukový prístroj

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
92 834,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
33100000-1 - Urządzenia medyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Ultrazvukový prístroj pre neonatologické oddelenie, vrátane JIS

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
89 022,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
33100000-1 - Urządzenia medyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Ultrazvukový prístroj na transplantačné centrum Kramáre

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
58 500,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
33100000-1 - Urządzenia medyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy