Status: Zakończona

Czas serwera: 02.08.2021 07:01

Karta zamówienia #GOPS.ZP.3.2021
Usługa cateringu dla uczestników projektu Klub Seniora w Gminie Brzozie

Informacje

ID zamówienia
12955
Nazwa zamówienia
Usługa cateringu dla uczestników projektu Klub Seniora w Gminie Brzozie
Numer zamówienia
GOPS.ZP.3.2021
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP 00086543/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków
Uzupełniające CPV
55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodnie z dokumentem SWZ.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
30.06.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
30.06.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu
Adres
Brzozie 50
Brzozie
87-313, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Katarzyna Sokalska-Lebiedziewska
sokalska@brzozie.pl
+48 564912916

Dokumenty