Status: Anulowana

Czas serwera: 05.08.2021 18:58

Karta zamówienia #038-I/2021/VO-§117
Demontáž a likvidácia azbesto-cementových potrubí v bytovom dome na ulici Adlerova 4, Košice

Informacje

ID zamówienia
13568
Nazwa zamówienia
Demontáž a likvidácia azbesto-cementových potrubí v bytovom dome na ulici Adlerova 4, Košice
Numer zamówienia
038-I/2021/VO-§117
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
8 750,00 EUR
Główny CPV
45262660-5 - Usuwanie azbestu
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je demontáž a likvidácia azbesto-cementových potrubí v bytovom dome na ulici Adlerova 4, Košice.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ vystaví objednávku na demontáž a likvidáciu azbesto-cementových potrubí v bytovom dome na ulici Adlerova 4, Košice.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
29.07.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adres
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
JUDr. Lukáš Bažik
lukas.bazik@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty