Status: Zakończona

Czas serwera: 16.06.2019 03:31

Karta zamówienia #OKT/0010/19
Dodávka hygienického materiálu - ELEKTRONICKÁ AUKCE

Informacje

ID zamówienia
2336
Nazwa zamówienia
Dodávka hygienického materiálu - ELEKTRONICKÁ AUKCE
Numer zamówienia
OKT/0010/19
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
225 000,00 Kč
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Przedmiot zamówienia

Předmětem je dodávka hygienického materiálu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je dodání hygienického materiálu dle specifikace v příloze č. 2. Konečné hodnocení bude provedeno elektronickou aukcí.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta na předkládání nabídek
18.01.2019 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
TSUB, příspěvková organizace
Adres
Větrná 2037
Uherský Brod
688 01, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Inne kontakty
Věcná stránka - Ing. Bohumír Gottfried, 572 805 401, bohumir.gottfried@tsub.cz
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/05583926

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.