Status: Zakończona

Czas serwera: 18.07.2019 13:29

Karta zamówienia #ŠA/2019/01
Dodávky diagnostických souprav pro vyšetření HIV, HBsAg, HCV, syfilis včetně bezplatné výpůjčky analyzátoru

Informacje

ID zamówienia
2633
Nazwa zamówienia
Dodávky diagnostických souprav pro vyšetření HIV, HBsAg, HCV, syfilis včetně bezplatné výpůjčky analyzátoru
Numer zamówienia
ŠA/2019/01
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
730 000,00 Kč
Główny CPV
33694000-1 - Czynniki diagnostyczne / Diagnostické soupravy pro vyšetření HIV, HBsAg, HCV, syfilis
Uzupełniające CPV
38434000-6 - Analizatory
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Dodávky diagnostických souprav včetně bezplatné výpůjčky analyzátoru

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Veřejná zakázka se vypisuje na období 24 měsíců.
Dodávky diganostických souprav pro vyšetření HIV, HBsAg, HCV, syfilis včetně bezplatné výpůjčky analyzátoru. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta na předkládání nabídek
27.02.2019 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Adres
Strážovská 1247/22
Kyjov
697 01, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Eva Šafářová
safarova.eva@nemkyj.cz
+420 606777662
Link do profilu zamawiającego
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_218.html

Dokumenty