Status: Anulowana

Czas serwera: 18.07.2019 13:24

Karta zamówienia #ORM/0030/19
Rekonstrukce autobusové zastávky u Sokolovny, Uherský Brod

Informacje

ID zamówienia
2639
Nazwa zamówienia
Rekonstrukce autobusové zastávky u Sokolovny, Uherský Brod
Numer zamówienia
ORM/0030/19
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
750 000,00 Kč
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Przedmiot zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce autobusové zastávky.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Předmětem a druhem veřejné zakázky jsou stavební práce související s rekonstrukcí autobusové zastávky u Sokolovny v Uherském Brodě. Zastávka bude řešena jako bezbariérová včetně nového přístřešku. Povrch zastávkového zálivu je navržen ze žulové kostky. Povrch nástupní plochy a chodníku bude tvořit betonová dlažba. Součástí realizované stavby je mimo jiné odstranění stávajícího přístřešku, úprava napojení na komunikaci z asfaltobetonu, napojení na komunikace pro pěší, řešení odvodnění zálivku a výšková úprava kanalizačních šachet.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta na předkládání nabídek
20.02.2019 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Uherský Brod
Adres
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Inne kontakty
za věcnou stránku - Odbor rozvoje města, Josef Mikulec, 572 805 232, Josef.mikulec@ub.cz
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.