Status: Zakończona

Czas serwera: 18.07.2019 13:35

Karta zamówienia #ID 131
Projektová dokumentácia pre stavbu: SOŠ HSaO Zvolen - rekonštrukcia objektov školy - zníženie energetickej náročnosti a vypracovanie PD

Informacje

ID zamówienia
2656
Nazwa zamówienia
Projektová dokumentácia pre stavbu: SOŠ HSaO Zvolen - rekonštrukcia objektov školy - zníženie energetickej náročnosti a vypracovanie PD
Numer zamówienia
ID 131
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
16 380,00 EUR
Główny CPV
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Uzupełniające CPV
71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb – konkrétne vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS) zahŕňajúcej projektové energetické hodnotenie a inžinierska činnosť pre projekt s názvom „SOŠ HSaO Zvolen – rekonštrukcia objektov školy – zníženie energetickej náročnosti a vypracovanie PD“

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
25.02.2019 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu (Zvolen)
Adres
Jabloňová 1351
Zvolen
960 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty