Status: Trwająca

Czas serwera: 22.03.2019 07:53

Karta zamówienia #ORM/0212/18
Instrumentace pro ČOV - ELEKTRONICKÁ AUKCE

Informacje

ID zamówienia
3012
Nazwa zamówienia
Instrumentace pro ČOV - ELEKTRONICKÁ AUKCE
Numer zamówienia
ORM/0212/18
Numer ogłoszenia BZP
Numer ogłoszenia EU
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacowana wartość zamówienia
1 430 000,00 Kč
Główny CPV
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Przedmiot zamówienia

Předmětem je dodávka zařízení - viz popis předmětu VZ.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Předmětem plnění jsou tato zařízení:
1. Instrumentace automatického systému řízení - tj. měřící sondy v aktivačních nádržích a na odtoku ČOV
2. Záložní čerpadlo vstupní čerpací stanice
3. Klimatizace v kancelářích techniků

Konečné hodnocení bude provedeno elektronickou aukcí.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta na předkládání nabídek
01.04.2019 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Uherský Brod
Adres
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Inne kontakty
věcná stránka - Josef Mikulec, 572 805 232, josef.mikulec@ub.cz
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.