Status: Trwająca

Czas serwera: 25.05.2019 17:24

Karta zamówienia #VO/ZPLC-TNB/01-2019-I
Univerzálny celotelový priamy digitálny RTG komplet

Informacje

ID zamówienia
3028
Nazwa zamówienia
Univerzálny celotelový priamy digitálny RTG komplet
Numer zamówienia
VO/ZPLC-TNB/01-2019-I
Numer ogłoszenia BZP
5314-WYT
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
165 000,00 EUR
Główny CPV
33111000-1 - Aparatura rentgenowska
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Univerzálny celotelový priamy digitálny RTG komplet pre potreby RDG pracoviska - 1 ks, nový, nerepasovaný, nepoužívaný dodávateľom ani treťou osobou ani ako predvádzací model, vrátane dopravy, cla, inštalácie, uvedenia do prevádzky, zaškolenia obsluhy na mieste dodania a záručného servisu.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
29.03.2019 13:00:00
Planowane otwarcie ofert
04.04.2019 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Nemocnica Snina, s.r.o.
Adres
Sládkovičova 300/3
Snina
069 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Iveta Šimonová
ekonom@nemocnicasnina.sk
+421 577871640
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9959

Dokumenty