Status: Trwająca

Czas serwera: 25.05.2019 17:55

Karta zamówienia #OKT/0052/19
Programové a technické vybavení pro evidenci svozu a evidenci odpadních nádob

Informacje

ID zamówienia
3030
Nazwa zamówienia
Programové a technické vybavení pro evidenci svozu a evidenci odpadních nádob
Numer zamówienia
OKT/0052/19
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
395 000,00 Kč
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Przedmiot zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je pořízení programového vybavení pro evidenci a označování nádob určených pro odkládání komunálního odpadu, pořízení programového vybavení pro evidenci a plánování svozu komunálního odpadu, pořízení technického vybavení - mobilních čteček - ostatní viz Výzva k účasti.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Předmětem výběrového řízení je:
1. pořízení programového vybavení pro evidenci a označování nádob určených pro odkládání komunálního odpadu
2. pořízení programového vybavení pro evidenci a plánování svozu komunálního odpadu
3. pořízení technického vybavení – mobilních čteček čárového kódu, nabíječek, a 1ks tiskárny čárového kódu. Dále zapůjčení technického vybavení s podporou GPS za účelem prvotního označení a zaměření stanovišť odpadních nádob do dodávaného programového vybavení po dobu 2 měsíců
4. Projektová dokumentace – popis fungování nabízeného řešení
5. implementace systému v sídle zadavatele
6. Záruka na technické vybavení a technická podpora pro dodávané řešení po dobu 2 let

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta na předkládání nabídek
25.03.2019 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Uherský Brod
Adres
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Inne kontakty
Věcná stránka - Ing. Vladimír Jochim, 572 805 131, vladimir.jochim@ub.cz
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.