Status: Trwająca

Czas serwera: 02.10.2022 08:20

Karta zamówienia #180/22
Dodávky KLOUBOVÝCH HLAVIC pro AD

Informacje

ID zamówienia
31900
Nazwa zamówienia
Dodávky KLOUBOVÝCH HLAVIC pro AD
Numer zamówienia
180/22
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Przedmiot zamówienia

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky KLOUBOVÝCH HLAVIC pro potřeby AD.

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky KLOUBOVÝCH HLAVIC pro potřeby AD.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
03.10.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adres
Hlinky 151
Brno
656 46, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Dominika Horáková
dohorakova@dpmb.cz
+420 543171636

Dokumenty