Status: Trwająca

Czas serwera: 18.08.2019 01:08

Karta zamówienia #NR-49-19-PŘ-Če
Dodávka a montáž klimatizačních jednotek - Areály tramvaje Poruba a tramvaje Moravská Ostrava

Informacje

ID zamówienia
3700
Nazwa zamówienia
Dodávka a montáž klimatizačních jednotek - Areály tramvaje Poruba a tramvaje Moravská Ostrava
Numer zamówienia
NR-49-19-PŘ-Če
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Przedmiot zamówienia

Dodávka a montáž klimatizačních jednotek - Areály tramvaje Poruba a tramvaje Moravská Ostrava

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Předmětem této zakázky je dodávka a montáž klimatizačních jednotek – Areály tramvaje Poruba a tramvaje Moravská Ostrava, v rozsahu specifikovaném Soupisem prací a Minimálními technickými požadavky klimatizací.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu smlouvy o dílo.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
14.06.2019 10:00:00
Ważność ofert
13.09.2019

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adres
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.