Status: Zakończona

Czas serwera: 18.08.2019 01:43

Karta zamówienia #OKT/0105/19
Nákup dopravního automobilu pro JSDH Uherský Brod

Informacje

ID zamówienia
3725
Nazwa zamówienia
Nákup dopravního automobilu pro JSDH Uherský Brod
Numer zamówienia
OKT/0105/19
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
991 735,00 Kč
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Przedmiot zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je nákup nového dopravního automobilu o celkové hmotnosti do 3,5 t pro jednotku dobrovolných hasičů schváleného pro provoz na pozemních komunikacích a to dle technické specifikace v příloze č. 2.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je nákup nového dopravního automobilu o celkové hmotnosti do 3,5 t pro jednotku dobrovolných hasičů schváleného pro provoz na pozemních komunikacích a to dle technické specifikace v příloze č. 2.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie w formie papierowej

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
29.05.2019 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Uherský Brod
Adres
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 01, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Inne kontakty
Věcná stránka - Ing. Vlastimil Hradil, 572 805 192, vlastimil.hradil@ub.cz
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.