Status: Zakończona

Czas serwera: 18.08.2019 01:47

Karta zamówienia #ID 222
Rekonštrukcia depozitu a prístavba k depozitu

Informacje

ID zamówienia
3729
Nazwa zamówienia
Rekonštrukcia depozitu a prístavba k depozitu
Numer zamówienia
ID 222
Numer ogłoszenia BZP
12979-WYP dňa 16. 5. 2019.
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
230 592,45 EUR
Główny CPV
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
Uzupełniające CPV
45321000-3 - Izolacja cieplna
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – rekonštrukcia depozitu a prístavba k depozitu (súpisné číslo 658, ulica Adyho, Lučenec). Hlavným zámerom je rozšírenie kapacity depozitu, prístavba ďalších priestorov a rekonštrukcia pôvodnej časti budovy - zateplenie obvodového plášťa, výmena výplní otvorov, dispozičné úpravy a vybudovanie nového vstupu s rampou a prekrytím vstupu. Bližší popis je v priloženej projektovej dokumentácii.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
12.06.2019 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
12.06.2019 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Novohradské múzeum a galéria
Adres
Kubínyiho námestie 3
Lučenec
98401, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Dokumenty