Status: Zakończona

Czas serwera: 18.08.2019 01:06

Karta zamówienia #4294/2019
ZŠ Škultétyho - oprava spojovacej chodby

Informacje

ID zamówienia
3738
Nazwa zamówienia
ZŠ Škultétyho - oprava spojovacej chodby
Numer zamówienia
4294/2019
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
31 070,17 EUR
Główny CPV
45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je oprava spojovacej chodby základnej školy pozostávajúca z:
- demontáže žľabov, oplechovania, soklov a odstránenia povlakovej podlahy,
- búrania zasklených stien a vonkajších schodov,
- zhotovenia izolácií proti vode a vlhkosti, nosného muriva, prekladov, stužujúcich vencov a zo zhotovenia vonkajších schodov,
- dodania a montáže strešných sendvičových panelov a klampiarskych výrobkov,
- dodania a montáže výplní otvorov a parapetov,
- dodania a montáže kazetového podhľadu,
- dodania a montáže podlahy a soklov z keramických dlaždíc,
- penetrovania, potiahnutia stien sklotextílnou mriežkou, zo zhotovenia omietok a malieb,
- elektromontáží.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
30.05.2019 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Topoľčany
Adres
Nám. M.R. Štefánika 1
Topoľčany
95501, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Bc. Martina Kukučková
martina.kukuckova@topolcany.sk
+421 385340360
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4623

Dokumenty