Status: Trwająca

Czas serwera: 18.08.2019 01:41

Karta zamówienia #PLSK.01.01.00-00.0096/17-00
Zabezpečenie stravy a ubytovania pre účastníkov spoločného ručného kosenia mechanizačne nedostupných lúk realizované v roku 2019 v rámci projektu „ Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov“ realizovaného v rámci Európ

Informacje

ID zamówienia
3740
Nazwa zamówienia
Zabezpečenie stravy a ubytovania pre účastníkov spoločného ručného kosenia mechanizačne nedostupných lúk realizované v roku 2019 v rámci projektu „ Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov“ realizovaného v rámci Európ
Numer zamówienia
PLSK.01.01.00-00.0096/17-00
Rodzaj procedury
Zákazka do 5 000 EUR
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka do 5 000 EUR
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 600,00 EUR
Główny CPV
98341000-5 - Usługi miejsc noclegowych
Uzupełniające CPV
55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zabezpečenie stravy a ubytovania pre účastníkov spoločného ručného kosenia mechanizačne nedostupných lúk realizované v dňoch 13.-14.6. 2019 v rámci projektu „ Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov“ realizovaného v rámci Európskeho fondu regiomnálneho rozvoja v programe INTERREG V-A Poľsko –Slovensko 2014-2020.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
24.05.2019 15:00:00
Planowane otwarcie ofert
24.05.2019 14:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Odštepný závod Prešov
Adres
Obrancov mieru 6
Prešov
080 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Dokumenty