Status: Anulowana

Czas serwera: 11.07.2020 16:39

Karta zamówienia #KPK/ZP/ON/75/19
Hurtowe dostawy oleju napędowego transportem Wykonawcy

Informacje

ID zamówienia
3874
Nazwa zamówienia
Hurtowe dostawy oleju napędowego transportem Wykonawcy
Numer zamówienia
KPK/ZP/ON/75/19
Numer ogłoszenia EU
2019/S 105-257329
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
12 778 600,000 PLN
Główny CPV
09134100-8 - Olej napędowy
Uzupełniające CPV
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Głównym przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego określonego kodem wg CPV – 09134100 – 8, dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku przy ul. Składowej 7. Paliwo jest przeznaczone do napędu wysokoprężnych silników spalinowych, spełniających normy emisji spalin EURO 2 do EURO 6, eksploatowanych w autobusach komunikacji miejskiej.
Zamawiający zamierza zakupić łącznie 3 200 000 l (3 200 m³) oleju napędowego (w temperaturze rzeczywistej). W poszczególnych okresach roku Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać standardowy olej napędowy o temperaturze blokowania zimnego filtra oraz spełniającego pozostałe wymagania jakościowe, określone w Rozporządzeniu M.G z dn. 09.10.2015r.(Dz. U. z 2015r poz. 1680) w sprawie jakości paliw ciekłych.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
04.07.2019 12:00:00
Planowane otwarcie ofert
04.07.2019 12:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o.
Adres
Ul. Składowa 7
Białystok
15-399, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Leszek Danilczuk
dz@kpk.bialystok.pl
+48 857424537
Inne kontakty
Zbigniew Wojno
+48 85 742 9 034

Dokumenty