Status: Anulowana

Czas serwera: 14.10.2019 01:03

Karta zamówienia #MK/A/2019/16957
Konvektomat s podstavcom pre MŠ/ŠJ Muškátová 7

Informacje

ID zamówienia
4296
Nazwa zamówienia
Konvektomat s podstavcom pre MŠ/ŠJ Muškátová 7
Numer zamówienia
MK/A/2019/16957
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
8 040,00 EUR
Główny CPV
39310000-8 - Urządzenia zaopatrzeniowe
Uzupełniające CPV
39314000-6 - Przemysłowy sprzęt kuchenny
39312200-4 - Wyposażenie kantyn
39312000-2 - Urządzenia do przygotowania żywności
51100000-3 - Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Konvektomat bude slúžiť na prípravu a ohrev jedál pre potreby stravovania v školskej kuchyni pre deti v MŠ. Bližšie v prílohe Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
19.07.2019 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Košice
Adres
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Róbert Grega
robert.grega@kosice.sk
+421 556419902

Dokumenty