Status: Zakończona

Czas serwera: 14.10.2019 01:10

Karta zamówienia #BBRSC/020/2019
Oprava rýpadla - nakladača HMK 102B

Informacje

ID zamówienia
4299
Nazwa zamówienia
Oprava rýpadla - nakladača HMK 102B
Numer zamówienia
BBRSC/020/2019
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
50116000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów
Uzupełniające CPV
43251000-7 - Ładowarki czołowe z lemieszem z tyłu
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je uskutočnenie služby, a to oprava prednej nápravy, prevodovky a výmena hadíc hydrauliky, termostatu a expanznej nádrže na rýpadlo – nakladač HMK 102B, EČV ZV Z 048 v rozsahu podľa špecifikácie (Príloha č. 3 Výzvy). HMK 102B bude pristavené na opravu do priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača a prevzaté z priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača kapacitami verejného obstarávateľa. Pri priestore (servisnej dielni) nachádzajúcej sa do 100 km vrátane od sídla verejného obstarávateľa, hradí náklady spojené s pristavením a prevzatím vozidla verejný obstarávateľ. V ďalšom prípade sa bude postupovať v súlade s článkom III. bod 3 Zmluvy o dielo.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
19.07.2019 13:00:00
Planowane otwarcie ofert
19.07.2019 13:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adres
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Peter Iglár
peter.iglar@bbrsc.sk
+421 484727383
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty