Status: Zakończona

Czas serwera: 14.10.2019 01:29

Karta zamówienia #MK/A/2019/09054
Notebook s prílušenstvom

Informacje

ID zamówienia
4304
Nazwa zamówienia
Notebook s prílušenstvom
Numer zamówienia
MK/A/2019/09054
Rodzaj procedury
Zákazka do 5 000 EUR
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka do 5 000 EUR
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 050,00 EUR
Główny CPV
30213100-6 - Komputery przenośne
Uzupełniające CPV
30231310-3 - Wyświetlacze płaskie
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Dodávka 1 ks notebooku s príslušenstvom a 2 ks LCD displejov podľa podrobného opisu predmetu zákazky

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
22.07.2019 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Košice
Adres
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Gabriela Hajduková
gabriela.hajdukova@kosice.sk
+421 556419191

Dokumenty