Status: Trwająca

Czas serwera: 14.10.2019 01:45

Karta zamówienia #32/19
Dodávky náhradních dílů pro autobusy SOLARIS URBINO 18

Informacje

ID zamówienia
4313
Nazwa zamówienia
Dodávky náhradních dílů pro autobusy SOLARIS URBINO 18
Numer zamówienia
32/19
Rodzaj procedury
Sektorová podlimitní zakázka
Tryb zamówienia publicznego
Sektorová podlimitní zakázka
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Główny CPV
34121100-2 - Autobusy transportu publicznego
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Przedmiot zamówienia

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky náhradních dílů pro autobusy SOLARIS URBINO 18 vše v souladu s obchodními podmínkami a v rozsahu dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky náhradních dílů pro autobusy SOLARIS URBINO 18 vše v souladu s obchodními podmínkami a v rozsahu dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
30.07.2019 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adres
Hlinky 151
Brno
656 46, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty