Status: Trwająca

Czas serwera: 07.12.2019 22:10

Karta zamówienia #NR-62-19-PŘ-Ko
Očištění a nátěry OK – Areál tramvaje Poruba – II. etapa

Informacje

ID zamówienia
4341
Nazwa zamówienia
Očištění a nátěry OK – Areál tramvaje Poruba – II. etapa
Numer zamówienia
NR-62-19-PŘ-Ko
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Przedmiot zamówienia

Očištění a nátěry OK – Areál tramvaje Poruba – II. etapa

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení díla pod názvem „Očištění a nátěry OK – Areál tramvaje Poruba – II. etapa“ (dále jen dílo). v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě o dílo a její příloze č. 1 – Popis požadovaných prací a v příloze zadávací dokumentace č. 4 - Návrhu protikorozní ochrany ocelových konstrukcí vozovny tramvají v Ostravě Porubě vypracované společností Videfkor FM s.r.o., IČO: 26816377, ze dne 15.12.2017.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
07.08.2019 10:00:00
Lhůta pro podání nabídek
30.08.2019 10:00:00
Ważność ofert
06.11.2019

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adres
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.