Status: Zakończona

Czas serwera: 18.01.2020 13:03

Karta zamówienia #MK/A/2019/17201
Didaktické pomôcky do materskej školy

Informacje

ID zamówienia
4353
Nazwa zamówienia
Didaktické pomôcky do materskej školy
Numer zamówienia
MK/A/2019/17201
Rodzaj procedury
Zákazka do 5 000 EUR
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka do 5 000 EUR
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
4 500,00 EUR
Główny CPV
39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zabezpečenie vybavenia novozriadených tried materskej školy didaktickými a učebnými pomôckami.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
24.07.2019 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Košice
Adres
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Róbert Grega
robert.grega@kosice.sk
+421 556419902

Dokumenty