Status: Zakończona

Czas serwera: 19.01.2020 19:10

Karta zamówienia #VZ-ZVZ-2019-002-OTE
Měření úsekové rychlosti – dodávka software

Informacje

ID zamówienia
4359
Nazwa zamówienia
Měření úsekové rychlosti – dodávka software
Numer zamówienia
VZ-ZVZ-2019-002-OTE
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Zjednodušené podlimitní řízení
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 500 000,00 Kč
Główny CPV
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Przedmiot zamówienia

Měření úsekové rychlosti – dodávka software

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka softwarového řešení sloužícího jako podpora pro zpracování vybraných agend v pravomoci dopravního odboru Města Znojma v oblasti měření úsekové rychlosti. Součástí předmětu veřejné zakázky je také instalace software, zaškolení zaměstnanců včetně následné čtyřleté technické a legislativní podpory.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
02.08.2019 12:00:00
Planowane otwarcie ofert
02.08.2019 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Městský úřad Znojmo
Adres
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Jakub El Ahmadieh
el-ahmadieh@aqe.cz
+420 721088330
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.