Status: Zakończona

Czas serwera: 15.12.2019 17:02

Karta zamówienia #NR-81-19-PŘ-To
Dodávka síťových aktivních prvků

Informacje

ID zamówienia
4638
Nazwa zamówienia
Dodávka síťových aktivních prvků
Numer zamówienia
NR-81-19-PŘ-To
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Przedmiot zamówienia

Dodávka síťových aktivních prvků

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

a) Předmětem plnění je dodávka zboží v technickém provedení a s výbavou vymezenou v příloze č. 1 Kupní smlouvy (Technická specifikace, dále jen zboží), včetně dopravy. Zboží bude nové nepoužité.
b) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo ke zboží, vyspecifikovanému v článku II. odst. v příloze č. 1 Kupní smlouvy (Specifikace předmětu plnění). Prodávající dodá veškerou dokumentaci a návody českém jazyce.
c) Součástí dodávky je zaškolení IT administrátora zadavatele pro obsluhu a konfiguraci dodaného zboží viz bod II. odst. 4. Kupní smlouvy (dále jen KS)
d) Kupující při převzetí zboží provede kontrolu viz bod II. odst. 5. KS

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
21.08.2019 10:00:00
Ważność ofert
20.11.2019

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adres
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.